Nivo 1 opleidingen volgend schooljaar (2012-2013)

Afgelopen periode hebben we de balans opgemaakt van de Nivo 1 opleidingen die we op school aanbieden. Er spelen een aantal zaken die van belang zijn:
  1. In schooljaar 2013-2014 gaat het MBO (Middelbaar Beroeps Onderwijs) op de schop, alle nivo 1 opleidingen worden vervangen voor Entree opleidingen
  2. In 2014 wordt de wet Meijering ingevoerd, leerlingen moeten voldoen aan 2F voor rekenen en taal. 
  3. Volgend schooljaar begint het Horizon College met een smalle BBL opleiding techniek (metaal, Electro en installatie techniek) in H.H.W. in samenwerking met Tetrix en Installatietechniek Noord-Holland, De opleiding die wij dit schooljaar wilden beginnen maar waarvoor we geen toestemming kregen van het Horizon. 
De leerlingen die dit jaar de AKA opleiding deden en waarvan u hier regelmatig werkstukken voorbij zag komen hebben zich, dank zij de inzet van Co Coot en Hans Semler, door een pittig jaar heen gewerkt. De praktische werkstukken kwamen uit de koker van Hans Semler en de werkbedrijven. Ze waren geen onderdeel van de AKA opleiding. De praktische opleidingen die we in gedachten hadden (metaal, installatie techniek en autoschade) kwamen er uiteindelijk niet. De invulling van het kwalificatiedossier AKA is te theoretisch en sluit niet aan bij onze leerlingen, ze hebben immers allemaal al stage gelopen en de meesten hebben een baan. Voor hout zijn er te weinig kansrijke leerlingen die voor hout kiezen.
Hierdoor zijn we tot het volgende besluit gekomen,
  • we gaan door met de HAS1 (Horeca) en de AVM (winkel) opleiding, daar zijn ook drempels die we moeten nemen maar de leerlingen zijn gemotiveerd en halen goede resultaten. We verwachten dat we deze opleidingen nog één schooljaar  kunnen aanbieden. Wanneer reken en taal nivo 2F wordt vereist, is het voor onze leerlingen helaas niet meer haalbaar.
  • De AKA opleiding die Co aanbied en de Bouw en Hout worden dit jaar voor het laatst gegeven. 
  • We gaan ons voor volgend jaar richten op het uitbouwen van de branche certificering zoals de HAN, Lassen, HACCP, Sociale Hygiëne, SIDG etc. 
  • Wanneer leerlingen met een baan kiezen voor de smalle techniek opleidingen of Bouw/Hout kunnen ze voortaan naar het Horizon College