6 maart: Landelijke staking tegen bezuinigingen op passend onderwijs
Alle scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO's worden opgeroepen om dinsdag 6 maart te staken tegen de bezuiniging van 300 miljoen euro in het passend onderwijs. Voor het speciaal onderwijs zijn de gevolgen het verstrekkendst: daar worden de groepen groter en gaan tegen de 6.000 banen verloren. De gevolgen daarvan raken echter alle onderwijssectoren. Voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs betekent het dat zij méér leerlingen met extra zorg moeten opvangen, zonder extra ondersteuning.
Dat zal leiden tot een flinke verhoging van de werkdruk.
Veel van de leerlingen die nu in het vso, lwoo of praktijkonderwijs zitten, stromen door naar de bve, waar voor de opvang nauwelijks budget beschikbaar is. Zo treft deze bezuiniging het hele onderwijs. Reden voor de onderwijsbonden om hun leden op te roepen daar massaal tegen te protesteren. (meer)


Gevolgen van bezuinigingen op passend onderwijs
 In 5op2 een gesprek met leraren, een ouder en met Walter Dresscher, de voorzitter van de Algemene Onderwijsbond.


Get Microsoft Silverlight Bekijk de video in andere formaten.