Samen optrekken

Onze school in de media

Ouders meer betrekken bij school en de school bij de ouders  (Link)

Ouders worden gezien als de belangrijkste belanghebbenden van de school, omdat ze heel dicht bij de school staan en de grootste groep vormen. Het project Vensters voor Verantwoording biedt een goede basis voor de dialoog met de belanghebbenden, maar dan moet je ze wel kunnen bereiken. Veel scholen werken aan een betere relatie met hun ouders en zijn daar meer of minder succesvol in. (Link)

De MedezeggenschapsRaad (MR) gaat digitaal.
Al jaren is er op de Praktijkschool een MR en GMR actief. Maar deze bleef altijd op de achtergrond. Vanaf vandaag komt daar verandering in en dit stukje in de Nieuwsbrief is daar een goede aanzet toe.
Zo stilletjes aan lieten wij al wat van ons weten, wie weet heeft u ons email-adres al ontdekt op de website van de Praktijkschool: mr@praktijkschoolwf.nl
Ook onze notulen staan er sinds november 2011 op. Kijkt u maar eens op de site www.praktijkschoolwestfriesland.nl onder het kopje ‘medezeggenschapsraad’. En tijdens de afgelopen koffie-ochtend heeft de MR van zich laten horen.
En nu dus in de Nieuwsbrief een stukje over de MR.
Wie zijn wij, en wat doen wij?Nu bent u natuurlijk nieuwsgierig geworden, want wie hebben er eigenlijk zitting in de MR en wat doen ze precies? Nou dat zal ik u proberen zo goed mogelijk te vertellen.
Allereerst een lijstje met namen; In de MR zitten namens het personeel van de Praktijkschool; Joep Derckx en Gertrude Uilenburg en namens de ouders; Jeanet Gerritsen en Marian Stroet. Ook is directeur Piet Hartog altijd van de partij, om ons te voorzien van de benodigde informatie, maar natuurlijk ook om onze mening aan te horen, want wij hebben het recht om advies te geven. Voor sommige zaken is zelfs onze instemming nodig, zoals bijvoorbeeld bij het schoolplan en het zorgplan.
Wij komen zo’n 5 keer per jaar als MR bij elkaar en ook zo’n 5 keer als
GMR. De GMR is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze bestaat weer uit de MR van de Praktijkschool Hoorn en onze MR samen. In de GMR worden zaken besproken die met de beide praktijkscholen te maken hebben, zoals de jaarrekeningen, vakantieregelingen, zorgprofielen van de scholen, personeelsbeloningsbeleid etc.
De MR is bevoegd alles – de school aangaande – te bespreken. Maar de belangrijkste taak van de MR is een bijdrage te leveren aan de besluitvorming over het beleid van de school. Op de volgende site vind u nog meer informatie over de MR; www.infowms.nl.

Hot item
Op dit moment is een belangrijk onderwerp van onze vergaderingen de wet op ‘Het Passend Onderwijs’, die minister Marja van Bijsterveldt heeft opgesteld.
In week 10 van dit jaar, staat deze wet op de agenda van de Tweede Kamer.
Wanneer de wet wordt goedgekeurd zal per 1 augustus 2012 iedere school een zorgplicht hebben ten aanzien van de kinderen die bij hen worden aangemeld.
Dat wil zeggen, dat de school waar het kind aangemeld is, ervoor moet zorgen dat er voor hem of haar een passend onderwijsaanbod is. Als het kind niet op die school terecht kan is de school verantwoordelijk om een andere passende plek aan te bieden. Dat gebeurt in nauw overleg met de ouders.
Voor deze zorgplicht moet iedere school een zorgprofiel opstellen. Binnen het Samenwerkingsverband West-Friesland proberen de gezamenlijke V(S)O-scholen een passend aanbod voor ieder kind binnen de eigen regio te creëren. Hierover zijn al heel wat gesprekken gevoerd.
De MR houdt hierin een vinger aan de pols. Wij willen er op toezien, dat het voor de Praktijkschool, de leerkrachten, de ouders, maar vooral voor de kinderen zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. De MR heeft hierin instemmingsrecht.

Wilt u hierover meer weten, kijkt u dan eens op de volgende sites; www.passendonderwijs.nl, www.balansdigitaal.nl (dossier Passend Onderwijs) www.swvwestfriesland.nl (Activiteiten/Passend Onderwijs) of www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/documenten-en-publicaties .
Tot zover dit eerste digitale bericht. In de volgende nieuwsbrieven zullen de leden van de MR zich om de beurt aan u voorstellen en zullen we u op de hoogte houden van de belangrijkste onderwerpen die we bespreken.
Namens de MR

Marian Stroet

We hebben U nodig...
klik hier voor hele artikel

Wij zoeken stage adressen en werkplekken voor onze leerlingen en we merken dat het steeds moeilijker wordt om het juiste bedrijf voor iedere leerling te vinden. We vragen daarom uw hulp. Misschien weet u een plek waar uw zoon of dochter een stageperiode zou kunnen meedraaien? We horen het graag van u. Daarnaast is het belangrijk dat de stagiairs begrijpen dat een stage bedrijf een plek is waar je veel kunt leren, ook wanneer het niet precies dat is wat je in gedachten had. Wanneer u met uw zoon/dochter in gesprek gaat, kunt u daar misschien op wijzen. Sommige leerlingen denken te kunnen wachten op dat ene perfecte bedrijf, maar zonder stage te lopen in meerdere bedrijven en sectoren, is de kans op slagen klein.

In februari hebben we voor 4 leerlingen een baan rond gekregen, natuurlijk mede dankzij de samenwerking tussen de bedrijven en onze overige partners.