Op/maat Bovenkarspel sluit de deuren

Per 1 januari 2012 is de vestiging van Op/maat in Bovenkarspel gesloten. In deze twee artikelen wordt ingegaan op het Waarom en Wat nu.. Ik wil vanaf deze plek alle werknemers en contactpersonen bedanken voor de samenwerking door de jaren heen.
klik hier om foto om te vergroten


De sluiting van Op/maat is een onderdeel van een pakket bezuinigingsmaatregelen die door de regering Rutte samen met de gedoog partners worden uitgerold. De aankomende bezuinigingen worden ook voor onze leerlingen en hun ouders een zaak om aandacht aan te besteden. Hieronder een brandbrief met de situatie die door het parlement is aangenomen en per 1 januari 2013 werkelijkheid wordt. 

Per 1 januari 2013 is de invoering van de nieuwe Wet Werken naar Vermogen (Wwnv) gepland. In deze nieuwe wet zullen de bijstand (WWB), de WSW (sociale werkplaatsen), de Wajong en de recent ingevoerde 
wet WIJ (Wet Investeren in jongeren) worden opgenomen.

Vervanging Wij, Wsw en Wajong
Met de Wet Werken naar vermogen wil het kabinet zoveel mogelijk mensen via werk in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Mensen die kunnen werken en die nu nog een beroep zouden doen op de wetten Investeren in jongeren (Wij), Sociale werkvoorziening (Wsw) en Arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten (Wajong), vallen vanaf 1 januari 2013 onder de Wet Werken Naar Vermogen. Tegelijkertijd wordt daar flink op bezuinigd, evenals op de re-integratiebudgetten.

Bezuinigingen

Gemeenten krijgen met de WWNV straks meer vrijheid bij de inzet van de beschikbare middelen. Zij krijgen straks één ongedeeld re-integratiebudget. Dat budget bedraagt in 2015 afgerond 2,6 miljard. Gemeenten kunnen als gevolg van het samenvoegen van die budgetten zelf afwegingen maken bij het inzetten van deze middelen.
Terwijl de bovenstaande wet wordt voorbereid, hebben veel Nederlandse gemeenten moeite om de huidige groei van bijstand aanvragen te financieren.
We maken ons veel zorgen over de invoer van deze nieuwe wet, het zal veel impact hebben op onze leerlingen en hun mogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt
.

Terwijl de bovenstaande wet wordt voorbereid, hebben veel Nederlandse gemeenten moeite om de huidige groei van bijstand aanvragen te financieren.We maken ons veel zorgen over de invoer van deze nieuwe wet, het zal veel impact hebben op onze leerlingen en hun mogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt.