Oefenen op een Happer

link
Rick Bolman uit klas 2a heeft een presentatie gehouden over zijn zaterdagbaantje bij hovenier Rick Pelt. De hovenier heeft na afloop alle leerlingen van klas 2a die tuinles hadden een korte cursus bediening van een happer met grijparm gegeven. Elke leerling mocht 10 minuten oefenen bij de composthoop. Allemaal talentvolle jongens! Ze hadden de ingewikkelde bediening snel door!

Wet Werk en Bijstand
Februari 2012 : We vinden een baan voor een van onze leerlingen, de ouders leven echter van een bijstandsuitkering, dan zijn er twee mogelijkheden, de bijstand voor de rest van de familie gaat omlaag, of de zoon (net 18 jaar) moet op kamers gaan wonen.

Met ingang van 1 januari 2012 is de Wet werk en bijstand (WWB) veranderd. Er gelden nu nieuwe regels voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen én voor mensen die al een bijstandsuitkering hebben.
Bent u jonger dan 27 jaar en wilt u in 2012 een bijstandsuitkering aanvragen? Dan moet u eerst vier weken actief naar werk zoeken. In die periode mag u nog geen bijstandsuitkering aanvragen. Vanaf 1 juli 2012 moet u ook bekijken of u nog onderwijs kunt volgen, of uw oude opleiding kunt afmaken.
Een gezin kan maar één gezinsuitkering krijgen.
U kunt een gezin vormen met:
- uw partner;
- uw kind(eren), minderjarig of meerderjarig;
- de meerderjarige partner(s) van uw meerderjarige kind(eren).
- uw vader en/of moeder.
U moet samen de bijstandsuitkering aanvragen. Inkomsten van alle gezinsleden tellen mee voor de
bijstandsuitkering.

Wat is de huishoudinkomenstoets?
Nieuw in 2012 is de huishoudinkomenstoets. Die houdt in dat de inkomsten van alle gezinsleden met wie u de bijstand aanvraagt, meetellen voor de bijstandsuitkering. In 2012 krijgt u één bijstandsuitkering voor alle personen met wie u een gezin vormt of een gezamenlijke huishouding voert.
U moet als gezin samen de bijstandsuitkering aanvragen. Als gezinsleden al andere inkomsten hebben, worden die van de gezinsuitkering afgetrokken. Het gaat dan bijvoorbeeld om inkomsten uit:
- betaald werk
- AOW en een aanvullend pensioen
- een WW uitkering
- een WAO- of WIA uitkering
klik op het icoon voor het hele artikel