Werkstukken van de AKA Techniek

Ik heb 8 deuren voor een container gemaakt 
Naam: Johan Aangeenbrug 
Opleiding: Nivo 1 constructie
BPV verslag
1. Beschrijf wat er gedaan moet worden: Ik heb 8 deuren voor een container gemaakt voor het bedrijf van 't Hek.
2.Welke gereedschappen heb je hiervoor nodig: Een lasmachine Metaal Een lijmtang En een las helm Een slijptol
3.Welke materialen moet je gebruiken of heb je hiervoor nodig: Koker 40x40x03 maat Lasdraad Stalenplaat 3,0 mm
4.Laat duidelijk de beginsituatie zien- foto en beschrijving:
5. Werkzaamheden,waar begin je mee,wat doe je erna,dus de logische volgorde van werken beschrijven eventueel verduidelijken met foto's. Ik ben begonnen met eerst een koker te zagen van 40x40x03 en dan begin je alles verstek op te zagen op 45gr. Als je dat gedaan heb dan ga je alles op maat legen en dan hecht je alles aan elkaar. Als je dat gedaan heb dan ga je het aflassen en daar na ga je er met een staalborstel over de las heen schoonmaken.
6.Eind situatie aangeven,hoe is het geworden.
7.Evaluatie:Ik vond het leuk om de deuren te lassen, om alles te zagen en ik vond het leuk om de container te maken. ik vind dat ik veel heb geleerd


A. Wat ging er goed:


Hans Semler
Co Coot
Elke donderdagmorgen loopt er een ploeg kerels de school in met een vastberaden blik. Ze weten dat er weer een pittige dag aankomt. Het zijn de mannen van de AKA techniek. De meeste zitten in een BBL traject, dat betekent dat ze vier dagen werken en één dag op school de nivo 1 opleiding volgen. Op school krijgen ze les van Co Coot en dat is pittig. Vooral theorie en Burgerschap lessen. Op hun stage / werkplekken maken ze hun BPV (Beroeps Praktijk Vorming) opdrachten, begeleid door hun stagementor Hans Semler. In de komende Nieuwsbrieven krijgt u een beeld van het werk uit de opdrachten die de mannen zelf hebben gemaakt.
• Het lassen
• Het meten
• Het zagen van het materiaal
• Het slijpen van het materiaal
• Veilig werken
B. Wat ging er minder goed
• Mijn lassen beter controleren
C. Wat heb je geleerd:
• tekening lezen
8.Wat zou je nog meer willen leren
• beter tekening lezen
9.Waar ga je de volgende keer extra op letten:


Schuit lassen
Naam: Frank Bobeldijk.
Opleiding: niv. 1 AKA algemene techniek
Bedrijf: Kok Metaal
Begeleider: Ronald Kok.
Datum: 22-11-2011
Schuit lassen
Opdracht: het repareren van een schuit.
Zo als je ziet moet er flink aan gewerkt worden
Hier voor gebruik ik veel gereedschappen zoals:
 Slijptol
: Lasapparaat
: Platenschaar
: Lasmagneet
: Hamer
: lashelm
: rolmaat
: bijtol
: kombomborstel
: Platen
: afbraamschijf
: doorslijpschijven
: verfschraper en om op te knappen: teer, kwast, verf
Tot slot ben ik al bezig met een andere schuit.
- Wat ging er goed:
Vrijwel alles ging goed op het slijpen en interen na.
Met slijpen had ik op sommige stukken te veel weg gehaald.
Bij het interen had ik op sommige plekken te dun gesmeerd.
- Wat heb ik geleerd:
hoe je het besten een plaat vlak kan krijgen met de andere plaat.
- Waar moet ik volgende keer op letten:
Bij het slijpen niet te veel weg halen.
En met teren niet te weinig op de schuit doen.
Voor de rest ging het wel goed ben nu aan mijn 4e schuit bezig.

Schade geval 
Remco Schouw werk bij Autoschade Schepenwijk
Hij nam voor deze opdracht een auto onder handen.