Uitslag van het tevredenheidsonderzoek onder leerlingen en ouders

klik hier voor de uitslag ouders
klik hier voor de leerlingen

Zoals in de Nieuwsbrief van November werd vermeld, is de afgelopen maand een tevredenheidsonderzoek geweest onder de leerlingen en de ouders. De leerlingen konden op school, tijdens de ICT lessen de vragen (anoniem) beantwoorden. De ouders van de klassen 1,2 en 3 op school na het IOP gesprek en de ouders van de bovenbouw thuis, vanuit de luie stoel.

En de uitslag? we scoren volgens de leerlingen en de ouders behoorlijk goed, in ieder geval beter dan het Nederlands gemiddelde. Dus we kunnen nu rustig achterover gaan leunen? Nou, nee, er blijven een aantal onderwerpen die we op school tegen het licht gaan houden, bijvoorbeeld betrokkenheid en levensechte leerbronnen bij de leerlingen en de resultaten van de leerdoelen in het IOP (Individueel Ontwikkelings Plan) bij de ouder scores.
De uitslag kunt U ook in de linkerkolom van de Nieuwsbrief vinden, samen met de uitslag van de eerder afgenomen enquêtes van stagebedrijven en partners. In de loop van het jaar komen deze zaken ook in "Vensters van Verantwoording". Een nieuwe manier waarmee het Voortgezet Onderwijs zicht transparanter wil presenteren naar leerlingen, ouders en  andere geïnteresseerden.

Notulen van de MR (MedezeggenschapsRaad)
klik hier voor de notulen van november 2011
Er zijn diverse partijen betrokken bij een school: personeel werkt er, leerlingen krijgen er les en ouders willen dat hun kind goed onderwijs krijgt. En natuurlijk is er het bestuur waar de school onder valt. In de medezeggenschapsraad praten en beslissen personeelsleden, ouders en leerlingen mee over belangrijke zaken die op school spelen. Op deze manier kunnen zij invloed uitoefenen op het beleid van de school.  De ‘spelregels’ voor de medezeggenschap liggen vast in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) die is ingevoerd in 2007. De MR mag over alles praten wat met school te maken heeft. Ook kan een MR gevraagd of ongevraagd een standpunt kenbaar maken. Een MR op school is verplicht. Formeel heeft een MR te maken met het bestuur. In de praktijk zal vaak de directeur of de rector van de school bij de vergaderingen van de MR aanwezig zijn. Hij/zij voert namens het bestuur overleg met de MR.  Het bestuur (of zijn vertegenwoordiger) moet elk belangrijk besluit eerst aan de MR voorleggen. Zonder een positief  advies of de instemming van de MR mag een besluit niet zomaar worden uitgevoerd
GMR
De GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) is de groep mensen die namens het personeel en namens de ouders meedenken over de lopende zaken binnen de twee praktijkscholen Hoorn en Stedebroec. De GMR kan zaken aandragen bij de algemene directie. Daarnaast brengen ze advies uit of geven instemming over verschillende zaken. Daarbij kunt u denken aan het zorgplan, het strategisch beleidsplan, de begroting, de onderwijstijd en het vakantierooster. HIER vindt u de notuleren en meer informatie.

Oud leerlingen van de PWF
In de vorige Nieuwsbrief lazen we over de nazorg en een bezoek dat Kitty Vergeer bracht aan Gevelnet in Zwaag. En wie zagen we daar? Sjors Heddes. Hij ging in 2003 van school (Spanbroek) en is nog steeds een van de gewaardeerde medewerkers van Colorned.

ESF
Elk schooljaar doet de praktijkschool een aanvraag om in aanmerking te komen voor ESF-subsidie.
Wout Boonstoppel
Het ESF subsidieert praktische activiteiten in school die de kansen op werk (en opleiding) bij het verlaten van de praktijkschool vergroten.  
 .Om in aanmerking te komen moet de school een aanvraag indienen bij het ministerie van Sociale Zaken.
Deelnemers aan het project zijn leerlingen van 15 jaar of ouder die zijn ingeschreven op de praktijkschool en het ESF-intakeformulier hebben getekend.
Subsidie wordt verleent voor de volgende activiteiten:
1 Leerlingwerkplaatsen: (praktijk-/werksituaties (lessen) waar de echte praktijk zoveel mogelijk wordt nagebootst of waar echt werk wordt gedaan (stage, restaurant in school, verkoopwagen, winkel in een bedrijf, praktijkvakken als koken, agrarisch, techniek, winkel, textiel ed)
2 Cursussen: Leerlingen volgens een cursus omdat ze met een certificaat meer kans hebben op de arbeidsmarkt. (bijv. lascursus, cursus Veilig werken (VCA) heftruckcursus, cursus schoonmaken, werken in de keuken e.a.)
3 Nazorg: Na het verlaten van de school kunnen oud-leerlingen een jaar lang worden begeleid als er een overeenkomst is tussen school, werkgever (vervolgonderwijs) en werknemer.

4 Netwerk: Voor het plaatsen van leerlingen op de arbeidsmarkt of vervolgonderwijs zijn goede contacten met bedrijven en instellingen noodzakelijk.Het bestendigen, versterken en uitbreiden van het netwerk komt in aanmerking voor ESF-subsidie. Ook het ontwikkelen van bovengenoemde activiteiten is ESF-subsidiabel.Bij een ESF-project betaalt de school 60% van de kosten van de activiteiten; 40% van de kosten worden na goedkeuring van de einddeclaratie (door accountants van SZW) vergoed door het ESF.
Ciska Knijn
Om gebruik te kunnen maken van ESF-subsidie is een nauwgezette aanwezigheids-, activiteiten- en urenadministratie nodig. Hiertoe heeft de praktijkschool (Hoorn en Stede Broec) een ESF-coördinator in dienst (Wout Boonstoppel) die samen met Ciska Knijn alles rondom de ESF regelt. Daarnaast maakt de school gebruik van een administratiekantoor. (Aavas). Mede dankzij het ESF hebben we in school goed voorziene praktijklokalen waar leerlingen kunnen werken met professionele machines en gereedschap. In de praktijklokalen wordt de echte praktijk zoveel mogelijk nagebootst of is er sprake van echte werkzaamheden (restaurant, winkel, sparkar, pipowagen, huis, eiland, arbeidstrainingscentrum e.d.) Met hulp van het ESF kunnen we leerlingen cursussen zoals lassen, heftruck, vca, schoonmaken e.d. aanbieden tegen een gunstig tarief.
Ook de nazorg is mede mogelijk door het ESF. Tot nu toe doen we elk jaar mee met ESF en halen we zo’n € 100.000 per school aan subsidie op.

De Jeugd van Tegenwoordig

In alle provincies zal het aantal jongeren de komende jaren iets afnemen, met uitzondering van de provincie Flevoland. Dit is een van de conclusies uit de publicatie Regionaal beeld van de jeugd 2011. Deze publicatie gaat uitgebreid in op de situatie per provincie, waarbij ook zoveel mogelijk de verschillende gemeenten aan bod komen.Basiscijfers Jeugd, van de jeugdwerkloosheid, stageplaatsen- en leerbanenmarkt 
Met de Basiscijfers Jeugd geven UWV WERKbedrijf en Colo
een beeld van de actuele ontwikkelingen (oktober 2011) rond jeugdwerkloosheid en het aanbod van leer- en stageplaatsen
in de regio Noord-Kennemerland en West-Friesland

Link
Het thema van de MEE Vakantiebeurs is ‘Sportief en Actief’: wij willen sportieve en actieve vakanties in Nederland en het buitenland onder de aandacht brengen. Ook willen we recreatiemogelijkheden in de provincie Noord-Holland zichtbaar maken. Via de Vrijetijdswijzer kunt u zoeken naar verschillende recreatie mogelijkheden.


West-Frisland
Volkskrant 13-12-11