PWF in het VO magazine

Wat doet de VO-raad?
De VO-raad vertegenwoordigt 334 schoolbesturen en ruim 600 scholen in het voortgezet onderwijs. Als sectororganisatie richt de VO-raad zich op de kwaliteit, ontwikkeling en vernieuwing van het voortgezet onderwijs voor 1 miljoen leerlingen. Daarbij werkt de VO-raad aan de speerpunten uit de door de leden opgestelde VO-Investeringsagenda. Als werkgeversvereniging voert de VO-raad overleg met werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van ruim 120.000 personeelsleden.
De VO-raad onderhoudt nauw contact met schoolleiders en bestuurders om beleid en activiteiten af te stemmen op wat er leeft en speelt op de scholen. Bestuurders en schoolleiders beïnvloeden het beleid en de standpunten van de VO-raad via de kennisgroepen, ledenadviesraad, regiobijeenkomsten, het ledenpanel en het schoolleidersplatform.