Nazorg en de Uitstroom MonitorKitty Vergeer

"Sinds twee jaar kunnen we onze leerlingen die van school gaan tweejaar nazorg bieden. Deze nazorg wordt gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds. Wat houdt nazorg nu precies in? Zoals u weet worden onze leerlingen vanuit school intensief begeleid naar een plek op de arbeidsmarkt. Dit wordt gedaan door de stagedocenten. En dan . . . dan gaan ze van school af en worden min of meer op zichzelf teruggeworpen.
 In de praktijk is gebleken dat onze leerlingen en ouders het als zeer prettig ervaren dat er nog een soort vangnetje bestaat ingeval het niet helemaal loopt zoals de verwachting was. En dat vangnetje is de nazorg! Op dit moment ben ik degene die de nazorg doet voor de school. Ik vind het ontzettend leuk om alle leerlingen op hun bedrijf te bezoeken." Kitty Vergeer.

Klik hier om te openen
Naast de actieve nazorg, het bezoeken en volgen van oud leerlingen en de bedrijven waar ze werken, telefoontjes met ouders en hulpverleners, is Kitty ook erg druk met de Landelijke uitstroom monitor Praktijkonderwijs.
Twee keer per jaar en twee jaar lang worden van elke schoolverlater gegevens gevraagd en ingevoerd. Dus wanneer u hiernaast op het Logo van de uitstroom monitor klik, kunt u zien hoe onze schoolverlaters tussen 2008 en 2011 het hebben gedaan, de cijfers worden ook vergeleken met het landelijk gemiddelde.