West-Friesland kiest voor Mens Centraal

West-Friesland werkt met Mens Centraal voor de aanpak van Wajongclienten met een tijdelijk inkomensprobleem. Het UWV is enthousiast over deze praktische oplossing voor de doelgerichte ondersteuning van cliënten. Goede afspraken tussen de organisaties blijft natuurlijk een randvoorwaarde.
Wajongaanvragers moeten 16 weken wachten tot ze horen of ze recht hebben op een uitkering en krijgen die tijd geen voorschot. Voor sommige mensen is dat een probleem. Cliënten zich tot hun gemeente wenden voor een WWB uitkering (27-65 jarigen) of inkomensvoorziening voor de WIJ (tot 27 jaar). Soms volgt hierop een heen-en-weergeschuif van UWV naar gemeente en terug.
In West-Friesland zijn de volgende afspraken gemaakt:
  • Als een nieuwe Wajongcliënt een inkomensprobleem benoemt, stuurt UWV (na instemming van de cliënt) via Mens Centraal een verzoek om inkomensondersteuning aan de betreffende gemeente.
  • De gemeente nodigt de klant uit en voert alleen een inkomensintake uit. Het werkleeraanbod (wla) is al opgetekend in het participatieplan van UWV.
  • Gemeenten en partners kunnen via Mens Centraal ook UWV benaderen met verzoeken rondom Wajong.
Voordelen
De cliënt krijgt snel hulp, gemeenten hoeven geen tijd te steken in een werkleeraanbod/re-integratieaanbod, omdat het participatieplan van het UWV al is afgesproken met de klant en kan snel schakelen met UWV (contactpersoon in het klantdossier in Mens Centraal). Het UWV kan direct duidelijkheid geven aan de cliënt en deze snel doorverwijzen.

UWV en gemeenten zijn enthousiast over deze afspraken. Inmiddels heeft UWV de eerste clienten via Mens Centraal richting gemeenten gesignaleerd. De eerste ervaringen zijn positief en de verwachtingen zijn hoog.

Catering klus geklaard!
Hier enkele foto's van een catering opdracht voor 100 personen lunch op lokatie in Hoogkarspel.
Kevin, Cem, Naomi en Wendy.n uit klas 2 van Marieke Wehnes assisteerden meester Smit.