Raad Enkhuizen steunt nieuwe loonmaatregel
ENKHUIZEN - Als gemeente meebetalen aan het loon van een werknemer van een bedrijf, die anders vanwege zijn beperkingen niet aan de slag komt, vindt de meerderheid van de gemeenteraad van Enkhuizen prima.
Loondispensatie heet het instrument om minder productieve werknemers aan het werk te krijgen. ,,Het is belangrijk dat ook die groep meedoet’’, benadrukte wethouder Jan Franx dinsdagavond tijdens de raadsvergadering. Het instrument, dat gemeenten pas vanaf 2013 mogen toepassen, betekent volgens Franx dat werkgevers slechts een deel van het salaris voor deze mensen betalen.
,,En dat vullen wij als gemeente Enkhuizen dan aan tot het minimumloon. We moeten hierover in de regio afspraken maken. Het is onze taak om dit sociale gezicht ook van andere gemeenten te vragen.’’