"Je kind zal maar bij een goede leerkracht zitten en het klikt niet."

Studiedag 5 oktober
Alweer een studiedag denkt u misschien? Waar wordt er dan gedaan of besproken?
Op woensdag 5 oktober j.l. kwamen alle Praktijkscholen van Noord-Holland Noord en van de Haarlemmermeer bijeen op de Praktijkschool in Hoorn. De dag begon met een inspirerende lezing van Marcel van Herpen.hetkind.org

De 7 leidende principes van goed onderwijs


1. Leerlingen krijgen de kans te laten zien wat ze kunnen en willen. Zij worden uitgedaagd en ondersteund, afhankelijk van hun kennelijke mogelijkheden.

2. Ontwikkelen en leren doet een kind zelf, niet alleen, wel zelf. Goede onderwijspraktijk daagt leerlingen uit om van meet af aan zichzelf als kritisch en verantwoordelijk te zien en als eigenaar van hun ontwikkeling.

3. Leraar en leerling zijn full partners in leren
De een is er niet zonder de ander. Zij zijn beiden verantwoordelijk voor proces en resultaat hoewel op verschillende wijzen. Een goede match van ‘vraag en aanbod’ vraagt om actieve leerlingen die hun leraren informeren over wat zij nodig hebben en die terugkoppelen. Het vraagt om leraren die hun leerlingen aanvaarden en verstaan.

4. Onderwijs en opvoeding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alle handelen in onderwijs is moreel handelen.

5. De cultuur in groep en school verbindt en biedt een moreel kompas, ze is open, veilig en kent een toon van respect en vertrouwen Een praktische leidraad vormt het devies: zorg goed voor jezelf, zorg goed voor de ander, zorg goed voor je omgeving.

6. Goede onderwijspraktijk is deel van de samenleving, maar kenmerkt zich tegelijk door een zekere afstand en reflectie

7. Goed onderwijs vindt plaats in een lerende organisatie waarin leraren en ouders, maar ook de leerlingen zelf willen weten hoe zij ervoor staan. De keuzes die worden gemaakt ten behoeve van het onderwijsproces en de resultaten worden naar hen en naar overheden verantwoord.