We vullen een winkel met groene ideeën

We willen ook gebruik maken van gerecyclede producten en materialen. Onze leerlingen niet alleen nieuwe spullen laten verkopen, maar ze in het hele traject te laten meedenken en zelf spullen laten maken voor in de winkel.
Het gebruik van gebruikt of afgedankt materiaal is milieu verantwoord en laagdrempelig. Alle leerlingen kunnen een steentje bijdragen. Hieronder vindt u ideeën.

Om die te kunnen verwezenlijken zoeken we rest materiaal. 

Hout, metaal, plastics, glas, karton of verpakking materiaal, spullen die misschien bij u in de container belanden, of die al jaren stof staan te verzamelen in een schuur of magazijn. Wij komen graag langs om het op te halen.






Schoonmaak gebouw 





In opdracht van het I.O.O.(Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven) werd woensdag j.l. een eenmalige inspectie uitgevoerd naar de kwaliteit van de schoonmaak. De inspectie was grondig. De hoogst haalbare score is een 7. Wij behaalden een 6.9! (Met dank aan jullie allen voor het voorbeeldgedrag, het tussen de kinderen zijn. Met dank aan de kinderen voor het naleven van de schoolregels en het aanvaarden van het ‘eigenaarschap’ van het gebouw. Met dank aan Cees voor de zomerse schrob-beurten. Met dank aan het SIDG-team. En vooral met dank aan Marga voor haar inzet en onverstoorbare werklust. Piet Hartog