Allerlei..

Doe-dag voor moeilijk lerenden
Op het scouting terrein van Arcadia te Grootebroek wordt zondag 15 mei van 13.00 uur tot 16.00 uur een Doe-dag georganiseerd.
Deze dag laten veel regionale aanbieders van sport- en creatieve activiteiten hun aanbod zien.
De Doe-dag wordt speciaal georganiseerd voor iedereen vanaf acht jaar die moeilijk lerend is of een verstandelijke beperking heeft. Iedereen kan meedoen aan de aangeboden activiteiten. Kom ook ideeën opdoen voor een nieuwe hobby.
De organiserende Werkgroep VTV West Friesland- die bestaat uit Leekerweide, Esdégé-Reigersdaal, Philadelphia en Sportservice Noordholland- streeft naar een optimaal activiteitenaanbod voor deze doelgroep op het gebied van vrijetijdsbesteding.
Wat kunnen bezoekers verwachten? Paardrijden, muziek, kanoën, knutselen, judo, stokbrood bakken en meer.
De toegang is gratis. Meer informatie: www.aangepastsporten.info of neem contact oip met Mariska Bakker 0229-287704 of mbakker@ssnh.nl

De 2e nieuwsbrief van de Leer Werk Afdeling is uitgekomen
klik hier om hem te lezenWestfriese bedrijvengroep
meer info


Het seizoen is weer begonnen op onze akker in Lutjebroek.
Klas 1c mocht de aardappelen poten en de uien planten. Ook hebben ze al veel storend onkruid weggeschoffeld. Maar alles met veel plezier en inzet. Het werd helemaal een feest toen de vader van Demi Baas geitjes en lammetjes kwam brengen op het stukje weiland naast de akker. Al met al een fijne les in de buitenlucht.overige foto's