Het individueel ontwikkelingsplan (IOP), de leerling stuurt.


Werken met IOP’s, individueel ontwikkelingsplan, staat binnen het praktijkonderwijs steeds nadrukkelijker op de agenda. Benadrukt wordt dat de leerling niet aan het handje genomen wordt, ook de leerling in het praktijkonderwijs niet, maar dat deze leerling verantwoordelijk is voor het maken van eigen keuzes. Dit laatste draagt bij tot een realistisch en vooral positief zelfbeeld, hetgeen voor de sociaal emotionele ontwikkeling van deze leerlingen erg belangrijk is.
Binnen het onderwijsconcept van de Praktijkschool staat vooral het coachen van leerlingen centraal bij het stellen van realistische doelen wat betreft het toekomstige beroep. De leerling wordt op deze wijze medeverantwoordelijk voor de invulling van zijn eigen schoolloopbaan. Ook de ouders worden nadrukkelijk betrokken bij dit IOP. Zij worden aangemoedigd mee te denken over de doelen en de weg die voor hun kind nodig is om deze doelen (rond zelfredzaamheid, arbeidsintegratie en diplomering) te bereiken.De Praktijkschool Boxtel heeft op eigen wijze vorm gegeven aan het werken met individuele ontwikkelings-plannen heeft dit mooi weergegeven in een film.