Extra Nieuwsbrief: "IOP, hoe bedoelt u?"


Een extra uitgave van de nieuwsbrief, voor een groot deel over het Individueel Ontwikkelings Plan. Het IOP komt tot stand tijdens de gesprekken tussen de mentor en de leerling. Al coachend begeleidt de leraar de leerling bij het kiezen van (realistische en haalbare) doelen (toekomstig beroep) en het uitstippelen en bewandelen van de weg hiernaar toe.De leerling wordt op deze wijze medeverantwoordelijk voor de invulling van zijn eigen schoolloopbaan. Ook de ouders worden nadrukkelijk betrokken bij dit IOP. Zij worden aangemoedigd mee te denken over de doelen en de weg die voor hun kind nodig is om deze doelen (rond zelfredzaamheid, arbeidsintegratie en diplomering) te bereiken.