ICE Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt (TOA)
Sinds begin februari zijn we op de Praktijkschool begonnen met het toetsen van alle 3e, 4e en 5e jaars leerlingen met de Toolkit. De leerling krijgt digitale reken en taaltoetsen aangeboden waarmee ook de meeste MBO's (Horizon, Nova en Clusius college) werken. De toets maakt het advies aan de leerling en de ouders om wel of niet door te gaan leren duidelijker. De Ice toetsen worden voorbereid en klaargezet door Nasser Firouzbakht, onze docent ICT en afgenomen in het ICT lokaal.

Taal en Rekenen in het Voortgezet Onderwijs en de instroom naar het MBO (Middelbaar Beroeps Onderwijs)
"De komst van centrale examens voor taal en rekenen ook in het VO hebben gezorgd dat VO-scholen zich meer en meer bewust worden van de rol die ze moeten gaan vervullen in het onderhouden of zelfs ontwikkelen van de taal- en rekenvaardigheid van hun leerlingen. Het samen met scholen vormgeven van passend taal- en rekenbeleid is een belangrijk aspect van ons ondersteuningsaanbod in het VO. Met behulp van de Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt (TOA) beginnen VO scholen zich meer en meer bewust te worden van de omvang van het probleem en de inzet die nodig is om leerlingen op orde te krijgen wat betreft hun reken- en taalvaardigheid."
Onderzoek taal- en rekenvaardigheid instroom MBO 2010-2011

NEDERLAND SCHOON
Net als het Martinuscollege, het Clusiuscollege en vele basisscholen in de gemeente hebben we met alle eerste en tweede klassen meegedaan aan de actie NEDERLAND SCHOON.
Per klas haalden we zo'n 3 propvolle blauwe vuilniszakken met afval uit de plantsoenen en wegbermen!
Een prima actie! Een prima inzet van alle leerlingen!

Basiscijfers Jeugd
klik hier voor het hele rapport
Met de Basiscijfers Jeugd geven UWV WERKbedrijf en Colo een beeld van de actuele ontwikkelingen rond jeugdwerkloosheid en het aanbod van leerplaatsen. 

Het voorzichtige economische herstel dat zich in 2010 heeft ingezet is terug te vinden in de cijfers jeugdwerkloosheid. In Nederland is in een jaar tijd (december 2009 – december 2010) het aantal jongeren binnen het bestand niet-werkende werkzoekenden met 6.403 personen afgenomen, een afname van 10,5%. In de arbeidsmarktregio Noord- Kennemerland en West- Friesland is het aantal vrijwel gelijk gebleven (4 jongeren erbij: 0,3%). De regio laat daarmee - in vergelijking met de landelijke ontwikkelingen - geen daling, maar juist een beperkte toename zien. Het aantal niet-werkende werkzoekende jongeren bedraagt eind december 2010 in de arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland en West-Friesland 1.470 personen. Bij het laagste opleidingsniveau (Basisonderwijs) was er een stijging (42%), terwijl het vmbo-niveau juist daalde (-15%). De meeste jongeren die nog werkloos zijn staan ingeschreven met een algemene opleidingsrichting (Basisonderwijs en Havo):  aandeel van 24%. De opleidingsrichtingen Technisch (22%), Economisch, administratief en commercieel (17%) en Persoonlijke/ sociale verzorging (17%) hebben ook een flink aandeel.