Tevredenheidsonderzoeken Vensters via ProZO!

Politiek, media, mensen op straat. Vrijwel iedereen heeft een mening over onderwijs. Gevolg: vaak ongenuanceerde en onvolledige verhalen. Scholen hebben daar last van. Vensters voor Verantwoording wil de regie in de beeldvorming over het onderwijs, terugleggen bij de scholen.
De meeste scholen voor praktijkonderwijs gebruiken het zelfevaluatie-instrument ProZO!. 
ProZO! bestaat uit vijf vragenlijsten voor:
  • Management en personeel
  • Leerlingen
  • Ouders
  • Stagebedrijven
  • Partners in de omgeving
In ProZO! is een landelijke normering opgenomen zodat scholen makkelijk na kunnen gaan op welke indicatoren de school (on)voldoende scoort én hoe de schoolscores zich verhouden tot de landelijke scores. 

De tevredenheidsvragen van Vensters voor Verantwoording zijn opgenomen in de vragenlijsten van ProZO! Zo slaan scholen voor praktijkonderwijs een dubbele slag: met ProZO! brengen scholen voor praktijkonderwijs hun kwaliteit in beeld én ze nemen meteen de vragenlijsten af van Vensters voor Verantwoording. 
U kunt binnenkort lezen wat onze school doet en wat men van onze school vindt.