Nieuwsbrief Maart 2011


Pas op! WerktoeleidingDe Nieuwsbrief die u voor u vindt is het afgelopen jaar als Stagenieuwsbrief voor onze stagebedrijven en overige contacten ontwikkeld. Inmiddels gaat hij ook naar medescholen en het leerplichtloket.
Uit onze enquete (PROZO) naar ouders toe kregen we de duidelijke vraag naar meer informatie over en vanuit de school. Aangezien veel van de info ook voor de ouders interessant is, hebben we besloten de opmaak wat aan te passen en de nieuwsbrief voortaan ook naar hen toe te sturen. Op en aanmerkingen zijn altijd welkom, heeft u zelf een idee voor de nieuwsbrief, kunt u altijd even contact met me opnemen.    


Wanneer u wel / geen Nieuwsbrief  wilt ontvangen 
kunt hem hier aanvragen / opzeggen.