Nazorg

Sinds vorig jaar kunnen wij onze leerlingen die van school gaan twee Sinds vorig jaar kunnen we onze leerlingen die van school gaan tweejaar nazorg bieden. Deze nazorg wordt gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds. Wat houdt nazorg nu precies in? Zoals u weet worden onze leerlingen vanuit school intensief begeleid naar een plek op de arbeidsmarkt. Dit wordt gedaan door de stagedocenten. Zij komen ongeveer om de vier weken even bij het bedrijf langs om te horen hoe het gaat op het bedrijf met de leerling die stage loopt. Soms, als het nodig is, worden er ook nog telefoontjes gepleegd met het bedrijf. De leerlingen kunnen als ze nog op school zitten, altijd binnenlopen bij hun stagedocent om over allerhande zaken te spreken. Ouders zijn uiteraard ook partner in dit hele traject. En dan . . . dan gaan ze van school af en worden min of meer op zichzelf teruggeworpen. In de praktijk is gebleken dat onze leerlingen en ouders het als zeer prettig ervaren dat er nog een soort vangnetje bestaat ingeval het niet helemaal loopt zoals de verwachting was. En dat vangnetje is de nazorg! Op dit moment ben ik degene die de nazorg doet voor de school. Ik vind het ontzettend leuk om alle leerlingen op hun bedrijf te bezoeken. Gesprekken met hen te hebben, te zien hoe ze functioneren. Gesprekken te hebben met trotse ouders. En gesprekken te hebben met werkgevers. De nuttige tips uit de praktijk kan ik doorspelen naar de opleiding op school. Vaak zijn de leerlingen ook apetrots om mij te laten zien waar ze mee bezig zijn en wat ze allemaal geleerd hebben. De bezoekjes zijn niet zoals bij de stage om de vier weken maar drie keer per jaar. Of als blijkt dat het nodig is, vaker. Ook met de leerlingen die een opleiding doen, heb ik regelmatig contact en ook met de mentoren van de desbetreffende opleiding. Het is fijn en belangrijk dat de nazorg er is. Op deze manier worden onze leerlingen nog niet helemaal losgelaten. Maar gaat dat stapsgewijs en zijn ze kansrijker om hun plek in de maatschappij te vinden. En daar gaat het om. Gelukkige, trotse jongeren op een goede plek. Ik hoop het nog jaren te mogen doen!
Kitty Vergeer