Dit zijn we





Open dag 16 maart a.s. Stage bedrijven die zichzelf willen presenteren of contact leggen met onze school/ouders en overige gasten kunnen kontakt opnemen met de School.

Armoede werkt niet
Ook in tijden van bezuinigingen mogen in een beschaafd land mensen met een arbeidsbeperking niet worden uitgesloten en veroordeeld tot een leven in armoede. Want armoede werkt niet. Het is daarom niet aanvaardbaar als de kosten van de crisis neergelegd worden bij mensen met een arbeidsbeperking. Dat vinden SP, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie, vakbonden, maatschappelijke organisaties en vele bekende Nederlanders. Initiatiefnemer Emile Roemer (SP) roept iedereen op dit manifest te ondersteunen. (vul hier het manifest in)
Deze regering zegt op te komen voor de ‘hardwerkende Nederlanders’. Maar door de maatregelen van VVD, CDA en PVV zullen tienduizenden hardwerkende mensen met een arbeidsbeperking hun baan verliezen of moeten leven van minder geld. Wij spreken ons uit tegen het harde bezuinigingsbeleid op mensen met een arbeidsbeperking. Wij vinden dat deze mensen niet de rekening van de crisis moeten betalen. In een beschaafd land moeten we mensen met een arbeidsbeperking niet uitsluiten en veroordelen tot een leven in armoede. Want armoede werkt niet. Daarom stellen wij de volgende eisen:
  • Geen afbraak van de arbeidsvoorwaarden van mensen met een arbeidsbeperking, maar goede begeleiding, goede opleidingen en een fatsoenlijk salaris.
  • Inkomensbehoud voor bijstandsgerechtigden, jonggehandicapten en mensen met een arbeidsbeperking.
  • Perspectief op werk voor iedereen, ook voor mensen met een arbeidsbeperking.
  • Geen ontslagen bij de sociale werkplaatsen.
  • Laat mensen met een arbeidsbeperking niet de rekening van de crisis betalen.
Deze regering zegt op te komen voor de ‘hardwerkende Nederlanders’. Maar door de maatregelen van VVD, CDA en PVV zullen tienduizenden hardwerkende mensen met een arbeidsbeperking hun baan verliezen of moeten leven van minder geld. Wij spreken ons uit tegen het harde bezuinigingsbeleid op mensen met een arbeidsbeperking. Wij vinden dat deze mensen niet de rekening van de crisis moeten betalen. In een beschaafd land moeten we mensen met een arbeidsbeperking niet uitsluiten en veroordelen tot een leven in armoede. Want armoede werkt niet. Daarom stellen wij de volgende eisen:
Geen afbraak van de arbeidsvoorwaarden van mensen met een arbeidsbeperking, maar goede begeleiding, goede opleidingen en een fatsoenlijk salaris.
Inkomensbehoud voor bijstandsgerechtigden, jonggehandicapten en mensen met een arbeidsbeperking.
Perspectief op werk voor iedereen, ook voor mensen met een arbeidsbeperking.
Geen ontslagen bij de sociale werkplaatsen.
Laat mensen met een arbeidsbeperking niet de rekening van de crisis betalen.
sociale werkvoorziening, Wajong en re├»ntegratievoorzieningen. Veel mensen met een beperking zullen hierdoor in inkomen achteruit gaan. En grote groepen dreigen in de bijstand te belanden. Zonder enig perspectief op een beter leven of betaald werk.  (vul hier het manifest in)


Uw mening telt!
In de linker kolom vindt u onder de afbeelding 'Uw mening telt', de uitslagen van onze vragen aan ouders, leerlingen, stage bedrijven, collega's en contacten van buiten school. Zoals al in de vorige nieuwsbrief vermeld gaan we deze cijfers gebruiken voor aanpassingen in school en voor gebruik in de Vensters van Verantwoording. Een nieuwe manier om u een duidelijker beeld te geven waar we als school voor staan.