Uitreiking van de HAN1 diploma's
klik hier voor meer foto's


Han 1 examen
Op maandag 13 december deden 7 leerlingen hun SvH examen Keukenvaardigheden.
Alle 7 zijn met prima cijfers geslaagd!
Op 17 januari was de feestelijke uitreiking, natuurlijk in ons restaurant Rondom/Vol.
Nadat ze een vol restaurant  hadden voorzien van een heerlijk diner, stonden deze kanjers op het podium. 16 maart: Open dag Praktijkschool Stede Broec,
Wilt u zich op de kaart zetten als PWF stagebedrijf? 
Op 16 maart zetten we de deuren weer open voor de open avond, we nodigen u van harte uit om eens te komen snuffelen.
Dit jaar willen we stagebedrijven / organisaties de mogelijkheid bieden om zichzelf te presenteren. Wilt u zich op de kaart zetten als PWF stagebedrijf? Heeft u iets onder de aandacht te brengen? laat het tijdig weten. Vorig schooljaar kregen we ruim duizend gasten over de vloer.Autoschade Schepenwijk 
Werk je als Praktijkschool leerling bij een autoschade bedrijf, komt er een stage begeleidster binnen met wat schade aan haar auto..Een slippartij door het gladde weer, dus wat doe je dan?
Remco en Fikri zijn eind vorig schooljaar aan het werk gegaan bij Autoschade Schepenwijk, Dolfijn 14 Enkhuizen.(site)
 Al jarenlang een gewaardeerd stage adres.
Naast hun werk komen de twee heren nog één dag in de week naar de Praktijkschool. Dit noemen we een Duaal traject, in het praktijkonderwijs.

klik hier voor meer foto's
Wat zijn Duale Trajecten?
Het praktijkonderwijs is grotendeels gebaseerd op praktijkleren. Dit kan ook plaatsvinden op basis van een arbeidsovereenkomst tussen de leerling en het bedrijf waar dit plaatsvindt. Dit noemen we dan een duaal traject: leren én betaald werken. In het vmbo wordt de term Leerwerktraject hiervoor gebruikt. Het leren op school ondersteunt het werken in de arbeidssituatie; de school biedt de leerling en de werkgever door middel van het onderwijs ook begeleiding op de werkplek.
De duale variant in het praktijkonderwijs bestaat – net als in het mbo en vmbo - in vergelijking tot de stagevariant uit een substantieel deel praktijkleren bij een bedrijf. Cruciaal daarbij is dat leerling, school en bedrijf een leer-werkovereenkomst afsluiten én dat de leerling als zijnde werknemer met het bedrijf een arbeidsovereenkomst afsluit. Het gaat dus een stuk verder dan een stage.

Kenmerken duaal traject: leerling is echt werknemer met alle rechten en plichten die daar bij horen. Intentie is dat leerling na dit traject op dat bedrijf kan blijven werken. Dat betekent dat van de leerling/werknemer verwacht wordt dat hij/zij het werk zo goed mogelijk probeert te doen. En dat de werkgever investeert in de leerling/werknemer omdat hij die graag als werknemer wil behouden. De leerling/werknemer leert wat het betekent om ergens echt te werken. Wat daar allemaal bij komt kijken. Onder andere dat je echt geld verdient. Tegelijkertijd is de school een achterwacht die kan helpen bij het leren werknemer te zijn, aanvullende kennis, vaardigheden en houding kan bijbrengen en zo kan 

naar site

Vraaghetjob
Wat is de Plaatsingsbonus?
De Plaatsingsbonus is een nieuwe tegemoetkoming in de kosten die u maakt als werkgever als u een jongere (16 tot 27 jaar) uit de regio Noord-Holland Noord een leerwerkbaan, stage- of werkervaringsplek in uw bedrijf aanbiedt. Aantrekkelijk voor u omdat deze bonus bovenop de bestaande overheidsregelingen en subsidies voor werkgevers komt.
Voor wie is de Plaatsingsbonus?
De Plaatsingsbonus is voor alle werkgevers die jongeren uit de regio Noord-Holland Noord een leerwerkbaan, reguliere baan, stage- of werkervaringsplek aanbieden. Voorwaarde is dat uw bedrijf gecertificeerd moet zijn als erkend leerbedrijf. Is uw bedrijf nog niet gecertificeerd? Kijk dan voor meer informatie onder aan deze pagina.
De hoogte van de Plaatsingsbonus
De bonus varieert per jongere van €1.000,- tot €4.000,- en de hoogte is afhankelijk van het opleidingsniveau en afstand tot de arbeidsmarkt. 

Download hier de voorwaarden voor de Plaatsingsbonus (PDF).
Overige subsidies naast de Plaatsingsbonus?
De Plaatsingsbonus komt bovenop bestaande subsidies en overheidsregelingen. Kijk voor meer subsidies op de website www.ikkan.nl

of neem contact op met 
West Friesland


Naam

Dhr. Ronald van Ammers
Functie
Bedrijfsadviseur MKB
Organisatie
UWV WERKbedrijf West-Friesland
Telefoonnummer
0229 – 75 19 81
e-mailadres


Gezocht
Heeft uw bedrijf een Portacabin / bouwkeet die in de weg staat of op zoek is naar een nieuwe bestemming?
De Praktijkschool kan er goed gebruik van maken! We gaan na de winter starten met de bouw van ons boothuis en zoeken een onderkomen voor de bouwploeg.

Nieuwe kansen


site
"Wij bieden onze mensen een vertrouwde werkplek. Deze gedachte vindt u terug in het idee van een huiskamersfeer, wat ten goede komt aan de prestaties en de mens als individu. De arbeid en de individuele begeleiding (Job Coaching) is er op gericht de arbeidsbekwaamheid van de mensen te vergroten. Ons ultieme doel is de mensen zelfvertrouwen te geven door het verrichten van arbeid onder normale omstandigheden. Zo bieden wij een helpende hand en helpen wij elkaar naar een hoger niveau."

We zijn in gesprek met Soci_com om onze samenwerking uit te breiden, waar we begonnen met groepstage, wordt er nu gewerkt aan jobcoaching ondersteuning vanuit de Praktijkschool voor cliënten van Soci_com, onder de vlag van onze re-integratie afdeling Pro-Werk. Met deze samenwerking bieden we onze (oud-) leerlingen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt een kans op werk en begeleiding in een veilige en ondersteunende plek.
Wat wordt bedoeld met jobcoaching? 
Jobcoaching is het bieden van persoonlijke ondersteuning op de werkplek aan een persoon die de indicatie Structurele Functioneel Beperkt heeft gekregen of een persoon die een arbeidsongeschiktheidsuitkering (bijv. Wajong) heeft van UWV, die zonder ondersteuning niet of in mindere mate zou functioneren op zijn/haar werkplek. Sommige leerlingen die vanuit de school voor het eerst echt gaan werken hebben dergelijke ondersteuning nodig.
Middels jobcoaching is het mogelijk, om betaald uit de WIA, meer intensievere nazorg te bieden. De voorziening dient om het werken mogelijk te maken en te behouden.                                                      


Om welke activiteiten gaat het dan? 
Eventuele introductie in het bedrijf en bij collega’s, structureren van het werk, inwerken/begeleiding t.b.v. zowel arbeid als sociale vaardigheden, opsporen en verhelpen van verstoringen, begeleiden bij het maken van afspraken en de bewaking daarvan, evaluatie en rapportage 


Koffie ochtend

Om  onze leerlingen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden op school  hebben wij de steun van ouders/verzorgers nodig. Goed contact met elkaar is dan natuurlijk van groot belang.  Wij willen  u in de gelegenheid stellen om op een ongedwongen  en ontspannen wijze andere ouders, het team en de schoolorganisatie beter te leren kennen.

Naast de formele ontmoetingsmomenten die er zijn, zoals de IOP-gesprekken en informatie-avonden gaan we dit schooljaar iedere tweede woensdag van de maand een koffie-ochtend organiseren. U kunt dan op een ongedwongen wijze met andere ouders en teamleden in gesprek gaan. De eerste koffie-ochtend  is op woensdag 9 februari a.s. van 10.30-12.00 uur in de aula. We willen dan graag samen met u inventariseren op welke wijze u de koffie-ochtend ingevuld wilt zien. U kunt denken aan een thema, rondleiding of activiteit.