Veldwerk, Handje helpen


De Witte Schuur
De Leerlingen uit klas 1 gaan dit schooljaar twee keer onderhoudswerkzaamheden verrichten in natuurgebieden “De Vooroever” en "Het Zanddepot" van Staatsbosbeheer. Op deze wijze helpen de leerlingen een handje mee aan de ontwikkeling van deze natuurgebieden. In juni komen ze terug naar het gebied om te bekijken hoe de natuur veranderd is. Bij deze activiteit zijn de leerlingen actief bezig en direct betrokken bij de natuur. Dit heeft een positief effect op de beleving van de natuur.
Voorafgaand aan de werkzaamheden krijgen de leerlingen een gastles krijgen over het ontstaan van en de ontwikkelingen in het natuurgebied. (link)