Het lustrum

In November vieren we ons eerste Lustrum.Vijf jaar staat de Praktijkschool West-Friesland in Stedebroec.
Vijf jaar staat voor één volledige cyclus,
onze leerlingen komen binnen en na 5 jaar zijn ze weer uitgevlogen.
Maar verbonden blijven we,
hoe ik dat weet?
Komt U de volgende keer maar eens langs op onze Open Avond.
Leuk voor buren en bekenden, maar vooral een moment waarop veel van de onderstaande oud-leerlingen binnen komen lopen.
Een stuk ouder, soms met vrouw en kind.
Soms weer in het oude vrienden groepje.
We delen herinneringen, successen en moeilijke momenten.
Stage lopen op de Praktijkschool, de Leerwerk afdeling

klik op foto voor vergroting
 Elk jaar ontvangen we stagiaires van verschillende opleidingen.
Sommigen voor een aantal maanden, anderen komen voor het hele jaar. Ze worden op de Praktijkschool begeleid door Charissa Franke, rechts op de foto en Piet Hartog. Verder zijn een aantal vakleerkrachten en een aantal mentoren betrokken bij de begeleiding in de klas.
De studenten van de leerwerkafdeling doen de opleiding MBO commercieel medewerker ( niveau 3), MBO Jeugdzorg, MBO Marketing en Communicatie, MBO Sport en Bewegen allemaal niveau 4, HBO opleiding SPH. ( deze staan op de foto's) Ze staan niet allemaal op de foto, we hebben ook nog een student Pedagogiek en diverse van de lerarenopleiding w.o. Consumptief, Zorg en Welzijn, ALO ( gym), Engels. Dit zijn allemaal HBO studenten.
Na een inwerk periode gaan ze aan de slag. Sommigen werken met individuele leerlingen of worden verantwoordelijk voor een project.
Bijvoorbeeld Otje, de kantine waar iedereen tussen de middag heerlijke broodjes kan krijgen en onze mobiele verkooppunt "Annie's Verjaardag".
Anderen krijgen een project als de festiviteiten rond ons 5 jarig lustrum of de school disco organiseren.
En wanneer de nood aan de man is, sta je voor de klas, geef je bijvoorbeeld gymles.
Voor ons is elk jaar weer een ontdekking, hoe pakken de stagiaires het op? Hoe gaan ze om met de vrijheid en de mogelijkheden aan de ene kant en de onverbiddelijke zaken op een Pro school (de leerlingen staat altijd voorop, daar werk je omheen ook al had je het anders gepland).
En ieder jaar worden we verrast.