We want MORE !? (in de herhaling)


We want MoRe !?
Nou nou, kan het ook wat minder, denkt u misschien?
We want more, nog meer van wat dan?
Nee het gaat niet om hebben, maar om doen.
Sinds kort zijn we als school deelnemer van het

actieprogramma Onderwijs en Ondernemen:
“ Ondernemerschap is de zuurstof van Nederland! Een ondernemende houding leidt tot het verleggen van grenzen en het creëren van kansen, en dat hebben we nodig in Nederland. In het onderwijs moet ondernemen worden gestimuleerd door iedere jongere ermee in aanraking te laten komen. Een nauwere aansluiting tussen het onderwijs en het bedrijfsleven is hiervoor noodzakelijk. De ondernemer moet de klas in, de student en docent het bedrijfsleven in! ”

Leerlingen zetten MObiele verkooppunten op en beheren deze.
Onze mobiele verkoopwagen zal door leerlingen van onze techniekafdeling stap voor stap worden gerestaureerd en omgebouwd tot een aantrekkelijk mobiel verkooppunt.
Eenmaal gereed zal de wagen worden gebruikt om leerlingen te laten oefenen in alle vaardigheden die nodig zijn om een winkel goed te laten draaien. Marketing, inrichting, aankleding, inkoop, omgaan met klanten, omgaan met geld.


Leerlingen runnen een REstaurant en starten een cafetaria
In de aula runnen de leerlingen onder leiding van de docent koken wekelijks een realistisch restaurant.
Ze zullen daar horeca-vaardigheden oefenen en in praktijk brengen en ze zullen sociale vaardigheden oefenen.
In het cafetaria gaan de leerlingen met behulp van een echt "businessplan" zich bekwamen in het runnen van een kleine winkel die in de pauzes snacks en lunches aanbiedt aan onze eigen leerlingen


Projectakker de Horn
De akker in het natuurgebied bij Lutjebroek zullen de leerlingen in samenwerking met het Staatsbosbeheer en enkele plaatselijke gepensioneerde tuinders gaan beheren en onderhouden. Er zullen producten op geteeld worden die in de mobiele winkel, restaurant of cafetaria verwerkt kunnen worden. Te denken valt aan groenten, fruit en bloemen.
Op 11 maart zijn de eerste verkennende stappen op onze akker gezet. De projectleider, de boswachter van Staatsbosbeheer en onze adviseur maakten en rondje. Er is een deel van de grote akker afgepaald. Die zal in de nabije toekomst worden ontgint. Half april hopen we actief met leerlingen aan de slag te kunnen. Het is nu nog een veld met gras en onkruid. Er zal door onze leerlingen nog veel werk verzet moeten worden vóór de eerste producten geoogst kunnen worden.
Voorlopig gaan we naar de akker met "De Belg", onze nieuwe boot.

Om straks onze projectakker goed te kunnen bereiken hebben we een motorschuit in bestelling. De schuit wordt casco op onze school afgeleverd en zal door onze leerlingen worden afgebouwd.

Om onze projectakker te kunnen bereiken met onze leerlingen is een boot nodig. Een boot parkeer je in een haven. Dus is er in de week van 9 maart met groot materieel door Loonbedrijf Zwart uit Wervershoof,een haven gegraven van 10 bij 4 meter. Later zullen de leerlingen onder begeleiding van onze partners De Twee Heren een duurzaam botenhuis gaan bouwen.
Wilt u op de hoogte blijven over We Want MORE? U kunt het project volgen op deze
site