Groepsstage: De Bonte Piet, Midwoud


Juni 2010
Naar aanleiding van onze oproep voor groepsstage adressen, werden we ook benaderd door een oude bekende.
Of we wilde komen helpen bij de vogel- en dieren opvang de Bonte Piet,in Midwoud?
Maar natuurlijk! Een voor onze school "oude bekende", waar in het verleden veel stagiaires hebben meegeholpen, van wie er nu nog steeds vrijwilliger zijn.
Wat doet de Bonte Piet:
In onze vogelopvang worden zieke en gewonde vogels en alle dieren welke in de natuur leven opgevangen en verzorgd, totdat zij weer teruggeplaats kunnen worden. Dit is de 'simpele' omschrijving van Vogel-en egelopvang De Bonte Piet. Hierachter gaat echter een hoop werk schuil, zo wel van de vaste medewerkers als van een geweldig stel enthousiaste vrijwilligers en stagaires die elke dag en in het weekend klaar staan voor de dieren.
Per jaar komen circa 2000 gewonde, zieke en jonge vogels in de opvang. Daaronder zitten veel beschermde soorten. De Bonte Piet is uitgegroeid tot een van de weinige officieel, door de Vogelbescherming, erkende Vogel-en Dierenopvangcentra in Nederland. Bovendien komen er veel roofvogels als ook egels en watervogels.
De Bonte Piet werkt nauw samen met andere dierenopvangcentra en instellingen o.a. de Stichting frettenopvang Westfriesland; Schildpaddenopvang in Arnhem; Knaagdierenopvang in Heiloo; Nederlandse Opvang Papagaaien in Oerle; Reptielenopvang; Nederlandse dierentuinen; Dierenbescherming Westfriesland; Dierenbescherming Waterland; Dierenambulance Hoorn; Kerkuilenwerkgroep; Steenuilenwerkgroep; Vleermuizen werkgroep; Staatsbosbeheer; etc; etc.

Klik hier voor de site van de Bonte Piet