Pro-tour

April 2010

Praktijkschool Westfriesland gaat 'on tour'. "De gedachte achter het project de 'Pro Tour' is het idee dat het interessant is als leerlingen van het praktijkonderwijs zich nadrukkelijk laten 'zien', terwijl ook de school en de schoolsoort in beeld worden gebracht", vertelt projectleider Tim Anès.

De praktijkschool in Grootebroek deed bij de provincie in het kader van de uitvoeringsregeling cultuureducatie een projectaanvraag. En dat werd toegekend. Met deze toekenning op zak kon het project 'Pro Tour' worden opgestart.

"In en rondom onze school gebeuren voortdurend leuke en uitdagende dingen, die in het belang zijn van de ontwikkeling van ons type leerling. Altijd zijn we op school op zoek naar de andere, minder voorspelbare talenten. Zo is er naast het bekende aanbod in praktijk- en theorievakken veel aandacht voor cultuureducatie zaken als dans, muziek, het werken met audiovisuele middelen, drama en schilderen", aldus Anès.

Met de subsidie van de provincie zet de school in op een activiteitenfestival dat op 17 maart aan het publiek getoond moet gaan worden. Voor het project benaderde de school interessante partners als Circus Blixem, dansstudio In Cadans, de muziekschool in Stede Broec, Tai-chi school Shen en de karikaturist Joep Buijs. Gedurende de hele week worden workshops gevolgd en elke donderdag werken alle leerlingen aan een activiteit naar eigen keuze onder leiding van docenten of kunstenaars, zodat de school half maart uit kan pakken met bekend en onbekend werk. Voor het te verwachten spektakel wordt ieder geïnviteerd.

"We denken dat we met onderdelen van de Pro Tour ook wel op tournee kunnen. Ik denk dan aan bijvoorbeeld aan dans-, muziek-, circus- of horeca- activiteiten. Basisscholen of instellingen kunnen altijd contact met ons hierover opnemen", aldus Tim Anès.