8 tips voor het WMO keukentafelgesprek of een gesprek met het CIZ

Wanneer je een indicatie aanvraagt voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding is dat niet gemakkelijk, zeker als je de taal van zorg niet kent. Met een goede voorbereiding komt je echter een stuk verder. Het is goed om over een aantal onderwerpen te hebben nagedacht voor je naar de gemeente gaat voor een indicatie of de gemeente bij jou op gesprek komt voor een keukentafelgesprek. Dit zelfde geld overigens voor de gesprekken met het CIZ.

Tip 1

Bekijk de situatie even van een afstand, probeer emoties en overbodige taal weg te laten en in plaats daarvan een aantal speerpunten voor jezelf te bedenken waar je de aandacht op wilt hebben.

Tip 2

Verwoord je situatie en denk na over de toekomst, wat is de prognose van je ziekte, wat kunt je nu nog net wel maar straks mogelijk niet meer.

Tip 3

Breng je netwerk met mantelzorgers voor jezelf in beeld en bekijk of er dingen zijn die zij zouden willen en kunnen doen voor je het gesprek in gaat. Wanneer in het gesprek gevraagd wordt wie je kan ondersteunen dan heb je dat al in kaart.

Tip 4

Onderzoek bij de onderstaande onderwerpen waar de beperkingen zijn, en probeer deze te formuleren in wat het probleem is en of je daar zelf een oplossing op hebt of niet. Benoem ook de onderwerpen waar al een oplossing voor is. Zo laat je zien dat je zelf ook al actief naar mogelijkheden zoekt.

 • Zorgtaken
 • Begeleiding in het (dagelijkse) leven
 • Administratie
 • Huishouding
 • Spoed, huisarts en ziekenhuisbezoeken
 • Hobby's, dagbesteding, sociale interacties

Tip 5

Wanneer je bovenstaande in kaart brengt zet het dan meteen op papier. Een formulier hiervoor kunt je ook gratis aanvragen bij Partisa via: info@partisa.nl onder vermelding van mantelzorgweb.

Tip 6

Wanneer je het gesprek hebt, zorg dan dat er een of meer mensen bij het gesprek aanwezig zijn. Zij kunnen helpen met het duidelijk maken van jouw standpunten en tevens informatie die gegeven wordt helpen onthouden. Neem de eerder genoemde punten samen door en zorg dat jullie beide weten waarom u op welke gebieden ondersteuning nodig hebt.

Tip 7

Informeer naar de eigen bijdrage, in sommige gevallen zijn die zo hoog dat je het beter zelf kunt regelen.

Tip 8

Je heeft het recht om een eigen zorgplan in te dienen en zelf aan te geven welke zorg je nodig heeft. Daarbij kan je mits je dat wenst tevens aangeven waarom je van een PGB gebruik wilt maken.

Het allerbelangrijkste is dat je voor jezelf in kaart hebt wat er al aan mantelzorg is en wat er gebeurd wanneer de indicatie niet afgegeven wordt. Schroom daarbij niet ook aan je netwerk te denken en aan te geven wanneer de grens aan mantelzorger is bereikt.
Als je kiest voor een PGB, zorg dan dat je naast bovenstaande punten ook duidelijk heeft waarom je voor een PGB kiest. Dit kan zijn omdat je iemand inhuurt die je kent, of een instelling die alleen met PGB's werkt maar waarin je een groot vertrouwen hebt. Daarnaast is het belangrijk dat je duidelijk maakt hoe je de administratie omtrent het PGB regelt.

Belangrijk om te weten:

Je mag een verslag vragen van het gesprek dat je gevoerd heeft, zo kan je zien of het beeld klopt dat de gemeente van je heeft
Er kan gevraagd worden naar persoonsgegevens van mantelzorgers. Als je dit een schending van je privacy vind kunt u dit weigeren
Je hebt recht op een onafhankelijk persoon bij het gesprek of iemand die jij zelf graag erbij wilt hebben. Een nuttige site met brieven die men kan sturen wanneer men afgewezen is: https://iederin.nl/.* Voor degene die met jeugdzorg te maken heeft, men kan een eigen plan maken met daarin de hulp die jij als gezin nodig heeft. De gemeente zal naar dit plan moeten kijken. Ondersteuning hiervoor kan je vinden op familiemaakteigenplan.
Lees ook Dossier keukentafelgesprek*
Cynthia Reindersma Info@partisa.nl

Wmo-zorg kan tot vijf keer zo duur worden

Hulpbehoevenden met een inkomen van modaal of hoger, of met een eigen vermogen, moeten honderden euro's per maand meer betalen voor dagbesteding en begeleiding, nu de gemeenten de tarieven hiervoor bepalen. Dat schrijft de Volkskrant* vandaag.

Voorheen betaalden alle cliënten 14,20 euro per uur voor dagbesteding en begeleiding. In de nieuwe Wmo rekenen veel gemeenten de kostprijs in de eigen bijdrage door, wat leidt tot bedragen tot boven de 70 euro per uur, aldus de Volkskrant*. De gevolgen worden nu pas duidelijk omdat veel hulpbehoevenden door een overgangsregeling dit jaar nog de oude tarieven betaalden.

Tarieven

De regionale verschillen zijn groot. Sommige gemeenten vragen veel lagere eigen bijdragen, van 20 euro per uur of minder. Het Rijk heeft limieten gesteld aan deze eigen bijdrage per inkomensgroep. Minima - meer dan de helft van de gebruikers van deze vorm van zorg - betalen hoogstens 27,80 euro per maand, ongeacht de tarieven van de gemeenten. Maar wie een inkomen heeft van meer dan modaal of bijvoorbeeld een (soms onverkoopbaar) huis heeft geërfd, moet honderden euro's per maand betalen.

Voorzieningen

Ongeveer 400 duizend Nederlanders maken gebruik van een of meerdere voorzieningen van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding of begeleiding. Vooral degenen met een niet-aangeboren hersenletsel worden getroffen door de prijsstijging. Zij hebben vaak een werkende partner en hadden een redelijk inkomen voordat zij gehandicapt raakten door bijvoorbeeld een auto-ongeluk of ziekte.

Organisaties die deze groep dagbesteding en begeleiding bieden, zoals Boogh, Professionals in NAH en Heliomare, zien veel cliënten afhaken. In de regio het Gooi zijn acht cliënten van Boogh inmiddels gestopt; zes overwegen dat.

verslag van het Autismecafé 19 november 2015 WMO EN DE JEUGDWET

verslag van 19 november 2015
WMO EN DE JEUGDWET

Gast: Lian Smaal en Ingrid Reus
Gespreksleiding: Mariska Krab

Een verslag in een geheel nieuwe stijl! Vanaf nu maken we gebruik van deze weg om ons nieuws te verspreiden. Het is voor mij (Irma) de eerste keer, dus excuses als het hier en daar niet helemaal soepeltjes verloopt!
Deze avond ging over de vraag hoe het nu gaat, nu de nieuwe jeugdwet en de WMO in gebruik zijn genomen en daarvoor hadden we de volgende gasten uitgenodigd:
Lian Smaal en Ingrid Reus, zij zijn beide beleidsmedewerkers van de SED = Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. Lian had ook de wethouder van zorg en onderwijs Henk Flierman uitgenodigd, en ook hij was erbij!
Henk gaf aan het begin van de avond aan dat hij niet kwam om iets in te brengen, maar vooral om “iets te halen”. Hij wilde input vanuit de zaal om mee aan de slag te kunnen.
Mariska opende de avond met een schematisch overzicht van hoe het nu in zijn werk gaat. Mail even naar het autismecafé als jullie interesse hebben in deze presentatie, dan stuur ik hem naar je toe! Na dat theoretische stukje was het tijd voor de input vanuit de zaal.
De input betrof vooral hoe de keukentafelgesprekken zijn verlopen en hoe de ouders die gesprekken hebben ervaren. De ene ouder vond het heel fijn, persoonlijk en prettig, zoveel beter dan hokjes afvinken op een formulier. En niet uitgaan van alles wat er niet mogelijk is, maar juist van wat er wèl mogelijk is.
Een andere ouder gaf juist weer aan dat het veel stress gaf om zo’n gesprek aan te gaan, en dingen die al bekend waren bij andere instanties nu allemaal weer overnieuw te moeten vertellen.
Ook werd aangegeven door een ouder dat zij een ervaringsdeskundige mist in de mensen die betrokken zijn bij het gesprek. Zij kreeg voorstellen aangeboden die niet aansloten bij haar vraag. Als er een ervaringsdeskundige bij zou zitten zouden deze voorstellen niet eens benoemd zijn.
Weer een andere ouder gaf aan dat de hulp die zij nu krijgen in 2016 stopt omdat hun psycholoog geen contract/overeenkomst met de gemeente Drechterland heeft kunnen krijgen (dit omdat zij te weinig cliënten in die gemeente heeft om de papierwinkel op te laten wegen tegen de tijd die daadwerkelijk aan hulp geboden wordt).
Op dit alles werd praktisch en oplossingsgericht gereageerd door Lian en Ingrid. Er werd ons duidelijk dat er veel mogelijk is, als je maar goed kunt aangeven wat het probleem is en wat je nodig hebt. Dat als je je ergens niet in kunt vinden dit aan kunt geven en dat er iets mee gedaan wordt. Dat je, als je een keukentafelgesprek krijgt, er zoveel mogelijk mensen die bij jouw gezin betrokken zijn moet en mag bijhalen. En dat er is geprobeerd vanuit de gemeente om goed geschoolde mensen aan de keukentafelgesprekken te laten plaatsnemen. Zodat er zoveel mogelijk kennis en kunde is van zoveel mogelijk problematiek.

Ook was een transitiecoach vanuit de Praktijkschool. Hij gaf aan erg benieuwd te zijn naar wat de gemeente kan en gaat betekenen voor jongeren van 18+ met een beperking. Op dit moment is er voor deze groep nog niet zoveel concreets beschikbaar. Doordat er een kleine groep gasten was kreeg deze coach goed de mogelijkheid om duidelijk te maken wat hij bedoelde en heeft hij een afspraak kunnen regelen met de wethouder om hier verder over te praten.

Wat ook heel leuk was, was dat de gemeente heel nieuwsgierig is naar wat voor zorg ouders nu al krijgen. Zij hebben nog lang niet alles in kaart kunnen brengen. Wel is duidelijk dat de zorg die nu ingekocht wordt veel kost. De gemeente stelt voor dat wij, als ouders, onze koppen bij elkaar steken en samen aan de gemeente gaan presenteren waar we nu gebruik van maken.
Onze gasten Lian en Ingrid gaven hierbij voorbeelden van initiatieven van ouders die voor elkaar oppassen en hier hun PGB voor gebruiken. Ook was er een voorbeeld van “proefjestuinen”, een initiatief waar veel kinderen met autisme wat aan hebben en waar de gemeente eenmalig een subsidie voor heeft verstrekt. Of nog mooier, dat we een plan voorleggen, van iets wat nog niet bestaat, maar wat we wel graag zouden willen. Bijvoorbeeld een logeerhuis om de hoek, ipv een logeerhuis wat op anderhalf uur rijden gevestigd is.
Wij, als autismecafé, willen onze ouders in die gelegenheid stellen. Kom een keer brainstormen, kom vertellen waar je heel tevreden over bent, met wie je heel blij bent, wat je graag zou willen. Wie weet kan je net die ouder helpen die het nog niet gevonden heeft, of misschien kunnen jullie samen een nieuw initiatief opstarten met financiële ondersteuning van de gemeente!
Graag willen we weten of jullie interesse hebben in zo een bijeenkomst, dan gaan we ons best doen een locatie te vinden waar jullie het vorm kunnen geven. Laat het voor eind januari aan ons weten! Dan kunnen we ermee aan de slag. Mail naar stedebroec@autismecafe.nl

Dan heb ik ten slotte als toetje nog een mooie link van stichting Ovaal:
http://www.ouderspratenmee.nl/
Op deze site staan mooie interviews, achtergrondverhalen van ouders zoals wij en dan vooral over de transitie in de zorg die heeft plaatsgevonden afgelopen jaar.
We hopen jullie allemaal weer te zien op ons volgende café, 18 februari 2016
http://www.autismecafe.nl/stedebroec/?event_id1=65

Vriendelijke groet,
Irma Jonker
Ouderteam autismecafé Stede Broec.


MEER INFORMATIE
Bij vragen kunt u via stedebroec@autismecafe.nl contact opnemen met Irma Jonker, de contactpersoon van Autismecafé Stede Broec.

 
LOCATIE
VEREENIGINGSGEBOUW
Hoofdstraat 206
1611 AM  BOVENKARSPEL


Ruime, gratis parkeergelegenheid aanwezig.
Toegang gratis, vooraf aanmelden niet nodig!


Het Autismecafé is een plek om ervaringen en informatie uit te wisselen, VOOR EN DOOR OUDERS van kinderen met autisme.

Het Arbeid Training Centrum (ATC) Hoorn

Menu Januari Rondom vol


Op 4 januari is “Rondom Vol “gesloten.

Amuse: garnalensoep met citroenroom
-0-
Warmgerookte zalm, gelakt met honing-whiskeymarinade
gerserveerd op notensalade met Iers brood 
en diverse boters
-0-
Varkensoester met gepofte cherrytomaatjes, pestoroomsaus, 
witlof met ham en kaas en risotto met truffel.
-0-
Muffin met Champagnesabayon en warme kersen.

Menuprijs: € 12,50
Werk & Dagbesteding West Friesland.


Er is een nieuwe naam voor de werkplekken van Esdegé-Reigersdaal in West-Friesland, namelijk:
Werk & Dagbesteding West Friesland.
Niet alleen de naam is veranderd, maar er hebben ook op de werkvloer veel veranderingen plaatsgevonden.
W&DWF biedt vanaf heden op meerdere plaatsen dagbesteding.
Naast de bekende werkplekken in Hoorn (o.a. de Rode luifel, de houtafdeling, Betsy Perk, fietsenmakerij, ‘t Freem, Lindendael) zijn er nu ook werkplekken in Bovenkarspel en Enkhuizen.
In Enkhuizen is naast de belevingsgerichte groep en de winkel (pand 5), ook een bakkerij, een fietsenmakerij gestart.
In Bovenkarspel draait ook al weer bijna een heel jaar het activiteitencentrum “Het Gilde”. Hier zit een industrieafdeling, beleefgroep (uniek), dienstengroep en een keramiekgroep. Bij het plaatsen van cliënten op werkplekken, wordt er gekeken naar de woonplaats van de betreffende persoon.
Er wordt een werkplek nabij de woning gezocht. Hierdoor voorkom je lange reistijd en worden er reiskosten bespaard.

Wat nou... stagebegeleiding

Intensievere samenwerking Leekerweide en WerkSaam Westfriesland.


Leekerweide en WerkSaam Westfriesland hebben dinsdag 24 november de intentie tot een nauwere samenwerking bekrachtigd met een convenant. Dit convenant is opgesteld om samen verder te bouwen aan een sociaal maatschappelijk Westfriesland. De twee bedrijven gaan een aantal van elkaars cliënten begeleiden en kennis met elkaar delen. Het doel is de afstand die cliënten tot de arbeidsmarkt hebben te verkleinen en ze, indien mogelijk, te begeleiden naar een betaalde baan.

Marjolijn Dölle, algemeen directeur van WerkSaam Westfriesland: “WerkSaam bekijkt voor cliënten van Leekerweide, die door ontwikkeling toe zijn aan een volgende stap richting werk op de reguliere arbeidsmarkt welke mogelijkheden er op dat gebied zijn. Leekerweide biedt cliënten van WerkSaam, die nog niet toe zijn aan een betaalde baan, een periode van arbeidsmatige dagbesteding als voorschakeltraject. Ik heb de overtuiging we elkaar echt kunnen versterken. Dat geldt overigens voor de samenwerking met alle spelers in de regio. Mét elkaar bereiken we meer dan wanneer we dit náást elkaar doen. Ook waar het gaat om het uitwisselen van kennis over het eigen werkveld. WerkSaam en Leekerweide zijn beiden op het Dampten gevestigd en hebben gedeelde cliënten. We kunnen onze kennis dus eenvoudig met elkaar delen. Zodat we onze cliënten zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.”

In het convenant is ook afgesproken dat de samenwerking wordt opgezocht, indien opdrachten van werkgevers hierom vragen. Er zijn ook plannen voor het opstarten van een gezamenlijke opleiding.

Aandacht werkt - Hoffies

Aandacht werkt Merijn

Twee mooi gemaakte films over Pro leerlingen op hun stage/werk bedrijven. De films zijn een presentatie van de Pro en VSO scholen in de Noordkop aan hun regionale bedrijven.

klik om te openen

Afterschool

Sanne:


Mijn naam is Sanne leeninga 13 jaar oud, en zit in klas 2A. Ik loop momenteel 10 weken stage bij Inventas in Grootebroek. Bij de opening van de eerste afterschool hebben we in de middag rond 2 uur alles voorbereid. De activiteiten die wij hadden georganiseerd waren: Fifa 16, poolen, vlechttechnieken en de leerlingen konden raden hoeveel snoep er in een pot zat. De leerling die het goed had geraden of er het dichts bij zat won de pot. Tijdens de activiteiten heb ik ook limonade rondgebracht bij de leerlingen. Toen de activiteiten klaar waren heb ik samen met de begeleiders alles weer netjes opgeruimd. De opening van de eerste afterschool vond ik ontzettend leuk, ik heb veel zin in de volgende afterschools!

Romy:

Mijn naam is Romy Wolff 14 jaar oud, en zit in klas 2A. Ik loop momenteel 10 weken stage bij Inventas in Grootebroek. In de voorbereiding van de eerste afterschool, ging ik samen met Sanne en Sherin naar Inventas op woensdag om de voorbereidingen te bespreken. We deden dit met Timo van Inventas en bespraken wat we zouden doen die vrijdag. Dit duurde een uur en tijdens dit uur hadden we flyers en posters gemaakt. Tijdens de opening van de afterschool ging ik met Sanne en een paar andere leerlingen poolen. Ik ging samen met Sanne de limonade verzorgen tijdens de activiteiten. Er was ook een fotograaf aanwezig, en was toen samen met Sanne op de foto geweest. Na de activiteiten hebben we alles samen opgeruimd, en weer netjes gemaakt. Ik vond de eerste afterschool ontzettend leuk, en heb zin in de volgende afterschools!

Eigen bijdrage voor WMO dagbesteding fors omhoog

Mensen die dagbesteding of begeleiding krijgen, kunnen er komend jaar tientallen tot honderden euro’s per maand op achteruit gaan. Dat komt doordat de eigen bijdrage fors stijgt. Zorginstellingen vrezen dat veel mensen de zorg gaan mijden.
Tienduizenden mensen vallen dit jaar nog onder de oude zorg afspraken, maar dat overgangsrecht loopt eind dit jaar af. Op dat moment krijgen ze te maken met de regels van de gemeente waar ze wonen en dus ook met nieuwe tarieven voor eigen bijdragen.

Enorme verschillen
Hoeveel iemand per maand moet gaan betalen, verschilt sterk per gemeente. Er wordt door gemeenten ook gekeken naar vermogen en gezinsinkomen. Daarom krijgen vooral midden- en hogere inkomens met forse stijgingen te maken.
In een rekenvoorbeeld van belangenorganisatie Ieder(in) gaat een man in Purmerend met een modaal inkomen er 570 euro per vier weken op achteruit. Purmerend benadrukt in een reactie dat de stijging in de meeste gevallen niet zo fors is, maar onderzoekt de effecten nog wel.
Jeroen Kelders, manager bij zorginstelling Heliomare, ziet dat mensen afzien van dagbesteding als ze voorgerekend krijgen wat ze komend jaar kwijt zijn aan eigen bijdrage. "Een stijging van enkele honderden euro’s per maand is ook voor iemand met een modaal inkomen niet op te brengen. Daarbij komt dat mensen die nu hersenletsel oplopen direct geconfronteerd worden met enorm hoge eigen bijdragen."

Welkom bij Meerkosten.nl

Leven met een handicap of chronische ziekte brengt extra kosten met zich mee. Meerkosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. Meerkosten omdat het dagelijks leven voor u duurder is dan voor anderen. Er zijn verschillende regelingen om die meerkosten te compenseren. Die compensatie is nooit volledig. Maar de regelingen helpen wel. Maak er gebruik van!
http://www.meerkosten.nl/*


Klik op de Cocon*

November


Welgemeend advies

Met de IOP week voor de boeg en veel onbeantwoorde vragen van ouders in mijn hoofd ben ik november wat onrustig begonnen. Welk advies kunnen we ouders en leerlingen geven die dit schooljaar van school afgaan? We spreken specialisten en mensen uit de gemeentes en politiek, maar niemand heeft een duidelijk, eenduidig antwoord. Het probleem rond de invulling van zorgvragen is dat elke gemeente het (wiel) zelf aan het uitvinden is.

Mijn advies aan ouders van leerlingen met het uitstroomprofiel beschutte werkplek/ dagbesteding is dan ook, 
 • neem snel contact op met het wijkteam / stadsteam / het sociale WMO team...
 • Wacht niet tot het einde van het schooljaar, want dan loopt het hun waarschijnlijk over de schoenen.
 • en vraag wat ze met de hulpvraag van uw zoon en dochter gaan doen.
volgende week donderdag is er in Bovenkarspel een info-avond hierover in de Bibliotheek (zie hieronder) voor de SED gemeenten. Ik denk interessant voor allen, ik ga in ieder geval. Woont u echter in een andere gemeente, kan de invulling daar anders zijn dan in Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland.


'Omdenken'19 november in het Autismecafé
Geslaagd voor het SWB


De eerste leerlingen hebben dit schooljaar examen gedaan, van de 13 zijn er 11 geslaagd voor hun veiligheidscertificaat, Goed bezig!

Menu December
Rondom vol

Duivenborstfilets op een bedje van zuurkool met een kastanjekroketje.
-0-
 Stoofpotje van rundvlees met een garnituur van puree en winterse groenten.
-0-
Wentelteefje van suikerbrood met kaneelijs en slagroom

Menuprijs: € 12,50


Karelson heeft zijn contract binnen!

Cateringklus bij Westfries Divers

De leerlingen zijn op maatschappelijke stage gegaan bij Westfriesland Drivers. Daar verzorgde zij  de buffetten met daarop koffie en thee voor 150 gasten. Dit vond plaats in de grote Kerk van Hoogkarspel waar een keur van sprekers de aanwezige gasten inspireerde in duurzaam ondernemen. Aan het einde van de dag verzorgde andere leerlingen de drankjes en hapjes die uitgeserveerd werden. Op het einde waren de leerlingen extra handjes om alles weer op te ruimen. Alle leerlingen werden rijkelijk beloond met een zal vol kado’s. de leerlingen gingen huiswaarts met een ervaring rijker welke zij als bewijs in hun portfolio map stopte.


10 jaar PWF VEELZIJDIG, KLEURRIJK, TROTS

Dit schooljaar besteden we  extra aandacht aan het feit dat onze school 10 jaar bestaat. In het volgende overzicht staan alle tot nu toe geplande activiteiten voor leerlingen en personeel nog even op een rijtje:

 • Tot december: De klassen en de omgeving van de school krijgen langzamerhand een kleurrijk aanzien. Een jury beslist welke groep zich het best heeft ingezet om dit doel te bereiken. Er is voor de winnaar een leuke prijs bedacht.
 • In oktober: Ons nieuwe kleurrijke winkelpraktijklokaal, in samenwerking met de kinderkledingbank, is feestelijk geopend door onze burgemeester.
 • In november: Overhandiging van een cheque van KIWANIS t.b.v. de realisatie  ons Outdoor Fitness parcours. Plannen hiervoor worden nog uitgewerkt.
 • In december
 • 1e week: 10 kleurige beachflags op het plein laten zien dat we 10 jaar bestaan                
 • 2e week: Alle leerlingen krijgen op 9 december een voorstelling aangeboden in een echt theater: het Postkantoor in Bovenkarspel
 • 3e week: Op 17 december wordt een veelzijdig en kleurig  schoolfeest georganiseerd.
 • In januari: Op vrijdagmiddag en –avond 22 januari worden alle teamleden en hun partners uitgenodigd voor een gezellig feestelijk samenzijn.
 • In maart: Op woensdag 16 maart laten we op de open avond zien hoe veelzijdig, kleurrijk en trots we zijn.                                                                                                                                     Op maandag 21 maart organiseren we een speciaal diner voor onze alliantiepartners in Rondom Vol
 • In april: Op zaterdag 16 april  wordt er een ontmoetingsochtend georganiseerd voor oud-leerlingen.       Op dezelfde ochtend houden we onze jaarlijkse kleurrijke plantenmarkt.
 • In mei:  Voor de maand mei staat een sponsoractie gepland

de Halloweenfair

Voor de Halloweenfair  maakten we dit grote paneel.
Twee kartonnen waarin een fiets verpakt zaten, verf van de Action, hout van een pallet, een ontwerp, 3 klassen en 2 weken doorweken en af kwam dit meterslange kunstwerk! 
Je kunt er je hoofd doorsteken en een foto van jezelf laten maken tussen Morgana, Garmamel en Schmiegel. 


Wil je het zien? Het staat bij Camping " de Gouden Stek " in Bovenkarspel op de Halloweenfair op 17 en 18 october. 
Open van 11.00 tot 17.00, kinderen gratis, volwassenen € 3,- 
http://halloweenfair.nl/*

RondomVol november


Menu
november 2015
Rondom vol

Runder bouillon met kleine soesjes en
kastanje champignons. Geserveerd
met brood en kruidenboter
-0-
Getrancheerde eendeborst met gebakken peer, 
blauwschimmelkaas en 
sinaasappelljus, basmati rijst en 
spruitjes
-0-
Chocolademousse met blauwe bessen en slagroom

Menu prijs € 12,50
'dit is wel lekker, maar niet het maandmenu'

smaakmakers, bedrijven als ambassadeurs

Een mooi initiatief van het Werkgevers Servicepunt Noord-Holland Noord. Bedrijven in beeld die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben en dit uitdragen.

link*

Herfstvakantie


oktober
19-10-2015 t/m 23-10-2015 Herfstvakantie 
29-10-2015 Studiemiddag. Vanaf 12.00 uur zijn de leerlingen vrij. Stages gaan door
november
16-11-2015 t/m 20-11- 2015 I.O.P. week  Leerling-ouder-mentorgesprekken op school 
Nieuwe  kans

Na 17 jaar verbonden te zijn aan een school en dan vertrekken is een stap. 
Voor mezelf, inmiddels behorend tot "het interieur" van de school en voor de collega's en hopelijk ook voor de leerlingen. 
Nou is vertrekken een groot woord, ik blijf onder dezelfde paraplu van de stichting Leerzaam en ik kom regelmatig langs, maar toch anders.
Ik heb tot de kerstvakantie om alles op orde te krijgen, daarna ga ik aan de slag in Hoorn als transitie coördinator. 
Blijf voor 'onze kids' in de weer, alleen voor hun periode nadat ze de Praktijkschool hebben verlaten. 
Iedereen bedankt en tot snel?
Peer Scheepers

Vervelende foutjes

Schoolgids
Er is in het inlegblad bij de schoolgids een vervelende fout is geslopen.
Er staat namelijk in vermeld dat de zomervakantie tot 15-8 duurt,
Dat moet natuurlijk 26-8-2016 zijn
In de schoolgids zelf staat het gelukkig wel goed vermeld.
Het inlegblad veroorzaakte bij in ieder geval één ouder enige verwarring. Sorry daarvoor.

Stagekalender
En in de stagekalender staat vermeld dat 18 december een stagedag is, dit klopt niet, de avond ervoor vieren we het schoolfeest en op vrijdag 18 december a.s. zijn alle leerlingen én stagiairs vrij.


WESTFRIES DIVERS


Innoveren
Donderdag 29 oktober 2015 vindt voor de eerste keer het evenement WESTFRIES DIVERS* plaats: een inspirerende middag voor Westfriese ondernemers over duurzame innovatie.
Na het plenaire gedeelte in de Laurentiuskerk in Hoogkarspel beginnen de subsessies in diverse andere gebouwen in Hoogkarspel. Hier kunt u deelnemen aan lezingen over verduurzaming van gebouwen, crowdfunding, duurzame afvalverwerking, zeewierteelt of duurzaam en innovatief ondernemen. Er zijn interactieve workshops over leiderschap en duurzaam inkopen, of u gaat op bedrijfsbezoek bij een innoverend bedrijf.

VIPS
Johan Remkes, Commissaris van de Koning in Noord-Holland, zal het evenement openen waarna het woord zal worden gegeven aan Bernard Wientjes en Peter Ros. Ooit startte Bernard Wientjes als ondernemer, en maakte daarna naam bij diverse werkgevers- en ondernemersorganisaties. Sinds 2014 bekleedt hij de leerstoel ‘Ondernemerschap en leiderschap’ bij de Universiteit van Utrecht en deze middag deelt hij zijn ervaringen met ons.

Catering
De cateringopdracht is naar de Praktijkschool toegegaan, er wordt voor 300 personen gezorgd!

Presentatie
We sluiten daarnaast ook aan om onze samenwerking met WerkSaam in ZOWh@t onder de aandacht te brengen van het Westfriese bedrijfsleven. Want innoveren kunnen wij ook!


Menu Rondom Vol november 2015

Runder bouillon met kleine soesjes en

kastanje champignons. Geserveerd

met brood en kruidenboter
-0-
Getrancheerde eendenborst met gebakken peer, blauwschimmelkaas en 

sinaasappeljus, basmati rijst en spruitjes
-0-
Chocolademousse met blauwe bessen en slagroom

Menu prijs € 12,50


Info over Harrie©

Nederland wil de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking vergroten, door maximale ondersteuning te bieden bij het vinden en behouden van werk. Zo worden er steeds meer cao afspraken gemaakt rondom werkmogelijkheden voor deze groep. Ook wordt de overgang van school naar werk verbeterd. Verder blijkt dat begeleid werken belangrijk is!
Uit onderzoek van CNV Jongeren en Vilans is gebleken dat wanneer een werknemer met een arbeidsbeperking goed wordt ondersteund door een naaste collega, de kans voor succesvol participeren op de werkvloer aanzienlijk wordt verhoogd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van krachten die al in het team aanwezig zijn. 
Kijk HIER* voor de bijsluiters voor de begeleiding

Project "MEE op weg" van start in SED gemeenten